ανθολογώ


ανθολογώ
(Α ἀνθολογῶ, -έω)
νεοελλ.
διαλέγω τα καλύτερα κομμάτια, συμπεριλαμβάνω σε ανθολογία, καταρτίζω ανθολογία
αρχ.
1. μαζεύω λουλούδια
2. ανθολογούμαι
(για τις μέλισσες) συλλέγω το μέλι από τα λουλούδια.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ανθολογώ — ανθολογώ, ανθολόγησα βλ. πίν. 73 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • ανθολογώ — ησα, ήθηκα, ημένος 1. μαζεύω λουλούδια. 2. φτιάχνω ανθολογία: Ανθολόγησε τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα των Νεοελλήνων ποιητών. 3. διαλέγω το καλύτερο μέρος από ένα σύνολο: Έχει ανθολογήσει τα πιο διαλεχτά νεοελληνικά διηγήματα …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • -λογώ — (AM λογῶ, έω) β΄ συνθετικό ρημάτων όλων τών περιόδων τής Ελληνικής, τα οποία αρχικά σχηματίστηκαν από ονόματα σε λόγος (πρβλ. αισχρολογώ < αισχρολόγος), ενώ στη συνέχεια το β συνθετικό λογώ λειτούργησε ως παραγωγική κατάληξη, με αποτέλεσμα να… …   Dictionary of Greek

  • εξανθίζω — και εξανθώ, έω (AM ἐξανθίζω) 1. κάνω κάτι ν ανθίσει 2. μέσ. κόβω άνθη, μαζεύω λουλούδια 3. ανθολογώ, διαλέγω, σχηματίζω ανθολογία αρχ. 1. (γεν. και μτφ.) στολίζω με άνθη, χρωματίζω με ανθηρά, ποικίλα χρώματα και γενικά στολίζω, κοσμώ, διακοσμώ,… …   Dictionary of Greek

  • κυπηρολογώ — κυπηρολογῶ, έω (Α) ξεριζώνω τα ζιζάνια κύπερες, τα οποία εμποδίζουν την κανονική ανάπτυξη τών φυτών. [ΕΤΥΜΟΛ. < κύπηρις + λογῶ (< λόγος < λέγω «συλλέγω, μαζεύω»), πρβλ. ανθολογώ, σταχυο λογώ] …   Dictionary of Greek